Jak připravit terén?

Pod garáž může být připravena betonová deska, patky, zámková dlažba, betonové kostky umístěné v rozích + ve středu stěny, vše v rovině přesahující rozměr garáže o 15 cm na každou stranu. Je důležité, aby terén byl pevný a rovný. Po montáži garáže je nutné provést její ukotvení k připravenému podkladu. Tuto činnost si zajišťuje každý zákazník ve vlastní režii , nebo je možné si ukotvení objednat (za příplatek) u nás . Je však třeba tak učinit ihned při objednávce.

Níže uvádíme tři možnosti podkladu pod garáž:

1. Betonové patky

2. Betonové pásy

3. Betonová deska